Klimatyzacja

Klimatyzator części

Podstawowe części klimatyzatorów i ich rozwój:

sprężarki
W małych klimatyzatorach sprężarki rotacyjne z wirującym tłokiem zastąpiły uprzednio stosowane sprężarki tłokowe. W dużych urządzeniach klimatyzacyjnych coraz częściej używane są sprężarki typu scroll. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie wysokiej niezawodności działania, dużych wydajności, niższej hałaśliwości i małych kosztów wytwarzania.

wymienniki ciepła
Dla zintensyfikowania wymiany ciepła wymienniki ciepła są wykonywane z rur wewnętrznie żebrowanych i nakładanych na nie lamel z elementami turbulizującymi przepływ powietrza.

czynnik chłodniczy
Przez wiele lat dominujący w klimatyzacji czynnik R22 jest obecnie przejściowo zastępowany przez bezchlorową mieszaninę R407C, a docelowo jego miejsce zajmie czynnik R410A charakteryzujący się wysoką wartością jednostkowej wydajności chłodniczej objętościowej.

regulacja
Do regulacji wydajności sprężarek, szczególnie w systemach Multisplitowych stosowana jest technika zmiany częstotliwości prądu zasilającego. Za pomocą przetwornika częstotliwości osiągana jest bezstopniowa regulacja obrotów sprężarki i tym samym idealne dopasowanie jej wydajności do bieżącego obciążenia, a zatem duże oszczędności energetyczne. Dzięki synchronicznej eksploatacji sprężarki aż do 90Hz, powstają nadwyżki wydajności, względnie możliwość zastosowania mniejszych sprężarek. Do pracy klimatyzatorów przy temperaturach poniżej 0 stopni C są one wyposażone w system regulacji zimowej ( regulator obrotów dla wentylatora skraplacza i termostat przeciw zamrożeniom ).

komponenty obudowy
Konstrukcja klimatyzatorów jest coraz bardziej zwarta, w związku z tym mogą one być zainstalowane dowolnie, jako urządzenia skrzynkowe, ścienne lub stropowe. Urządzenia ścienne są wyposażone w auto-swing system. Przy tym w sposób ciągły zmieniany jest kierunek kierownic powietrza wylotowego, celem osiągnięcia w pomieszczeniu lepszego jego rozdziału, a także uniknięcia pojawiania się w nim przeciągu. Jakość filtrów powietrza jest ciągle ulepszana, dzięki czemu osiąga się wysoki stopień oczyszczenia powietrza.

pompy ciepła
Charakteryzują się tym, że przez prostą zamianę funkcji wymienników ciepła za pomocą zaworu 4-drogowego, z klimatyzatora pokojowego uzyskujemy powietrzną pompę ciepła, która pobiera ciepło z otoczenia i z wyższą temperaturą przekazuje je do pomieszczenia. Jest to pod względem energetycznym ogrzewanie niezwykle efektywne dla okresu przejściowego.