Instrukcje

Instrukcja obsługi klimatyzatora Samsung AQV18A oraz AQV24A

Funkcje Państwa nowego klimatyzatora

• Chłodne powietrze latem W upalne letnie dni i duszne, męczące noce nie ma lepszego miejsca od chłodnego, komfortowego wnętrza domu. Państwa nowe klimatyzatory zakończą niewygody letnich upałów i pozwolą dobrze odpocząć. Tego lata przegoń upał swoim nowym klimatyzatorem.
• System wydajnego zużycia energii Państwa nowy klimatyzator nie tylko oferuje maksymalną chłodzenia latem, ale również może być wydajną metodą ogrzewania powietrza w zimie z użyciem zaawansowanego systemu pompy ciepła. Technologia ta jest aż do 300% wydajniejsza niż konwencjonalne ogrzewanie elektryczne pozwalając obniżyć wydatki na energię. Obecnie jeden klimatyzator funkcjonuje jako urządzenie całoroczne, dbając o jakość powietrza w Państwa domu.
• Wygląd pasujący do każdego wnętrza Elegancki i harmonijny design nadaje estetyce Twojego wnętrza priorytetowe znaczenie i dopełnia dekorację każdego istniejącego wnętrza. Ze swoim delikatnym kolorem i zaokrąglonym kształtem nowy klimatyzator dodaje klasy każdemu pomieszczeniu. Cieszcie się Państwo oferowanymi przez nasz klimatyzator walorami funkcjonalnymi i estetycznymi.

Strefa wytwarza aktywne atomy wodoru (H) i tlenu (O2) do niszczenia niepożądanych zanieczyszczeń powietrza, jak bakterie, pyłki roślin i nieprzyjemne zapachy. Oddychaj powietrzem dostępnym dotychczas tylko w pobliżu wodospadów, nad morzem, nad rzeką i w górach.
• Funkcja Tryb automatycznie dostosowuje temperaturę w pokoju, aby zapewnić komfortowe warunki podczas snu i jednocześnie oszczędzać energię elektryczną.

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia elektrycznego, odłączaj zasilanie przed rozpoczęciem serwisowania, czyszczenia i instalacji urządzenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania Państwa nowego klimatyzatora prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby zapoznać się z bezpiecznym i wydajnym używaniem całości jego funkcji i możliwości. Ponieważ poniższe instrukcje obsługi dotyczą szeregu różnych modeli, charakterystyki posiadanego klimatyzatora mogę się nieco różnić od tych, wyszczególnionych w instrukcji. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta lub zapoznaj się z informacjami w plikach pomocy na stronie www.samsung.com.

Nie umieszczaj klimatyzatorów w pobliżu niebezpiecznych substancji lub sprzętu wytwarzającego otwarty płomień, aby uniknąć ryzyka pożaru, eksplozji i zranienia. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie rozpylaj gazów łatwopalnych, np. środków owadobójczych w pobliżu klimatyzatora. • Potencjalne ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia sprzętu. Nie zasłaniaj jednostki klimatyzatora i nie ustawiaj przed nim przedmiotów. Nie stawaj, nie wieszaj się na nim; nie układaj na klimatyzatorze żadnych ciężkich przedmiotów. • Potencjalne ryzyko zranienia. Nie wkładaj do wnętrza klimatyzatora żadnych części ciała i przedmiotów. • Chroń dzieci przed bezpośrednim kontaktem z klimatyzatorem. Potencjalne ryzyko zranienia. Nie instaluj klimatyzatora w miejscach z obecnością gazów palnych i miejsc z możliwym wyciekiem gazów wybuchowych. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie instaluj jednostki zewnętrznej w niestabilnych miejscach, jak wysoka ściana zewnętrzna mieszkania i domu lub zewnętrzny taras, aby uniknąć ryzyka upadku. • W razie upadku jednostki zewnętrznej, może dojść do poważnego zranienia osób i zniszczeń materialnych. Skonsultuj się z miejscem zakupu lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta przed demontażem lub ponowną instalacją klimatyzatora. • Potencjalne ryzyko wadliwego działania, wycieku wody, pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie podłączaj klimatyzatora do urządzeń grzewczych i nie podejmuj samodzielnych prób demontażu, przebudowy lub napraw. • Potencjalne ryzyko wadliwego działania, wycieku wody, porażenia elektrycznego lub pożaru. W razie konieczności wykonania naprawy skonsultuj się z centrum obsługi klienta. Skonsultuj się z miejscem zakupu lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta przed instalacją klimatyzatora. • Nieprawidłowa instalacja niesie ze sobą ryzyko wadliwego działania, wycieku wody, porażenia elektrycznego lub pożaru. • Podczas instalacji w specjalnych lokalizacjach, jak zabudowania fabryczne lub wybrzeża morskie, skonsultuj się z miejscem zakupu lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w sprawie szczegółowych danych lokalnych warunków instalacji. Przy instalacjach na stałe klimatyzator na trwale umocowanych ramionach montażowych. • W razie upadku jednostki zewnętrznej, może dojść do poważnego zranienia osób i zniszczeń materialnych. Upewnij się, że klimatyzator jest zainstalowany w zgodności z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Stosuj wyłącznie znamionowane bezpieczniki obwodu elektrycznego. • Nigdy nie używaj drutu stalowego lub miedzianego jako zwieracza obwodu. Takie działanie może spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie urządzenia. Do zasilania klimatyzatora użyj osobnego podłączenia do gniazda zasilania. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie wywieraj kabla zasilania na działanie szkodliwych czynników i nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów. Nie napinaj nadmiernie kabla zasilania. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
Jeżeli klimatyzator zamoknie, natychmiast odłącz zasilanie i wezwij pomoc w najbliższym punkcie serwisowym. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Do zasilania klimatyzatora użyj osobnego bezpiecznika i obwodu elektrycznego. • Potencjalne ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilania, wymień go na nowy w serwisie producenta lub kwalifikowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć ryzyka porażenia. Odłączaj kabel zasilania przed rozpoczęciem naprawy lub demontażu. Używaj do podłączenia gnizada zasilania z uziemieniem. Gniazdo musi zasilać wyłącznie podłączony klimatyzator. • Nieprawidłowe uziemienie podłączenia może spowodować porażenie elektryczne lub pożar. Upewnij się, że podczas instalacji klimatyzatora zostało wykonane prawidłowe uziemienie. Nie podłączaj przewodu uziemienia do rury gazowej, hydraulicznej lub linii telefonicznej. • Potencjalne ryzyko porażenia elektrycznego.
Nie dopuszczaj do dostania się wody do klimatyzatora. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Aby uniknąć zniszczeń klimatyzatora nie instaluj go w pobliżu urządzeń grzewczych. Wyłącz klimatyzator używając pilota zdalnego sterowania lub innego sterownika (jeżeli taki jest). Nie odłączaj wtyczki kabla zasilania od gniazda, aby wyłączyć klimatyzator. Nie otwieraj przedniego panelu podczas pracy klimatyzatora. • Potencjalne ryzyko porażenia elektrycznego lub nieprawidłowego działania. Zimne powietrze nie powinno owiewać osób, zwierząt domowych i roślin w sposób bezpośredni. • Jest to szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Nie włączaj klimatyzatora na dłuższy okres czasu w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami i przebywającymi w nim niemowlętami, osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. • W przypadku zastosowań mieszkaniach należy odświeżać powietrze (dla ochrony przed spadkiem stężenia tlenu) 1 do 2 razy w ciągu godziny. Dla innych zastosowań klimatyzacji przewietrzanie powinno być wykonywane zgodnie z normą UNI 10339. Nie używaj klimatyzacji jako precyzyjnego urządzenia chłodzącego do obniżania temperatury żywności, zwierząt domowych, roślin, kosmetyków lub urządzeń mechanicznych. • Potencjalne ryzyko strat materialnych. Nie pij wody wytwarzanej w klimatyzatorze. • Potencjalne ryzyko zdrowotne. Nie poddawaj klimatyzatora poważnym urazom. • Potencjalne ryzyko porażenia elektrycznego lub nieprawidłowego działania. Nie wystawiaj filtra powietrza na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego podczas suszenia. • Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może zdeformować filtr powietrza. Nie rozpylaj wody bezpośrednio do klimatyzatora i nie używaj benzenu, rozcieńczalnika lub alkoholu do czyszczenia powierzchni obudowy jednostki. • Potencjalne ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru. • Potencjalne ryzyko uszkodzenia klimatyzatora.
Nie ustawiaj na jednostce pojemników z cieczą i innego rodzaju przedmiotów. Nie dotykaj rur podłączonych do klimatyzatora. • Potencjalne ryzyko zranienia lub oparzenia. Klimatyzator jest zbudowany z części ruchomych. Nie dopuszczaj dzieci do jednostki klimatyzatora, aby uniknąć ich zranienia. Prosimy o sprawdzenie stanu urządzenia w poszukiwaniu uszkodzeń transportowych w chwili dostarczenia. Jeżeli tak się wydarzy, nie instaluj go i natychmiast skontaktuj się z miejscem zakupu. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość systemu zasilania są kompatybilne z klimatyzatorem. Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zainstaluj filtr powietrza. • Jeżeli wewnątrz klimatyzatora nie będzie zainstalowany filtr powietrza, nagromadzony kurz może obniżyć trwałość klimatyzatora i wprowadza ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej. Utrzymuj temperatury wewnątrz pomieszczeń na stabilnym i niezbyt niskim poziomie szczególnie, jeżeli przebywają w nim dzieci, osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawni. Czyszczenie klimatyzatora musi być przeprowadzane po zakończeniu pracy wentylatora wewnątrz. • Potencjalne ryzyko zranienia lub porażenia elektrycznego. Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie. Częstsze czyszczenie jest konieczne, gdy klimatyzator pracuje w silnie zakurzonym otoczeniu. Regularnie poddawaj kontroli warunki, podłączenia elektryczne, chłodnicze i obudowę zewnętrzną przeprowadzanej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu technicznego. Podczas pracy klimatyzatora otwieraj drzwi i okna wyłącznie, jeżeli to koniecznie. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych klimatyzatora. Zablokowanie wentylacji może prowadzić do nieprawidłowego działania lub słabej jakości pracy. Materiały opakowania i zużyte baterie pilota zdalnego sterowania (opcjonalne) muszą być poddane utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Zużyty czynnik chłodniczy musi być traktowany jako odpad chemiczny. Utylizacja czynnika musi spełniać warunki ochrony środowiska. Instalacja i rozruch klimatyzatora muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. Instaluj klimatyzator w miejscu poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego, urządzeń grzewczych i miejsc o podwyższonej wilgotności. • Zasłony umieszczaj na oknach, aby poprawić wydajność chłodzenia powietrza w pomieszczeniu i uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego. Trwale podłącz wąż odprowadzania skroplin do klimatyzatora. • Jeżeli odprowadzenie skroplin nie będzie prawidłowe, kondensat wody z jednostki wewnętrznej może się zbierać i wyciekać do pomieszczenia. Instaluj jednostkę zewnętrzną w takim miejscu, aby hałas i wibracje działającej jednostki nie przeszkadzały sąsiadom oraz by jednostka miała dobrą i niezakłóconą wentylację. • Potencjalne ryzyko nieprawidłowego działania.
Podczas instalacji przestrzegaj podanych w instrukcji obsługi limitów długości rur i różnicy wysokości połączeń chłodniczych. • Długości połączeń przekraczające limity podane w instrukcji powodują drastyczne obniżenie wydajności i spadek niezawodności systemu. Jeżeli wystąpi przerwa w zasilaniu podczas pracy klimatyzatora, natychmiast odłącz źródło zasilania. Podczas czyszczenia jednostki zewnętrznej zachowaj szczególną ostrożność dotykając lamelek chłodnicy wymiennika ciepła. • Zalecamy zakładanie grubych rękawic ochronnych. Upewnij się, że pod jednostką wewnętrzną nie znajdują się żadne przeszkody. • Potencjalne ryzyko pożaru lub strat materialnych. Doplinuj ograniczenia dostępu dzieci do klimatyzatora i uniemożliwiaj im zabawy klimatyzatorem. Maksymalna moc znamionowa i maksymalne natężenie prądu oraz moc znamionowa i natężenie prądu zostały zmierzone zgodnie z normą IEC/ISO. Pilot zdalnego sterowania nie powinien być używany z odległości większej niż 7 metrów od urządzenia. • W odległościach większych, niż 7 metrów klimatyzator może nie realizować poleceń pilota zdalnego sterowania. Upewnij się, że nic nie zasłania panelu przedniego i otworów wentylacyjnych. Pozostaw wokół klimatyzatora przestrzeń wystarczającą do wentylacji. • Niewystarczająca wentylacja może skutkować spadkiem jakości pracy klimatyzatora. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania i przechowuj osobno, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas. Naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub instalacji nie są objęte warunkami gwarancji producenta. • Potencjalne ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia elektrycznego lub pożaru pojawia się, gdy instalacja jest przeprowadzona przez niewykwalifikowanego technika serwisu. Upewnij się, że podczas instalacji zostały prawidłowo zainstalowane przełącznik i bezpiecznik zasilania. Nie używaj klimatyzatora, gdy jest uszkodzony. Jeżeli wystąpi problem z urządzeniem, natychmiast go wyłącz i odłącz kabel od gniazda zasilania. Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas (na przykład kilka miesięcy), odłącz kabel od gniazda zasilania. W razie konieczności wykonania naprawy skontaktuj się z centrum serwisowym lub miejscem dokonania zakupu. • Wykonywanie napraw lub demontażu przez niewykwalifikowany personel serwisu niesie ze sobą ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. W razie pojawienia się zapachu spalonego plastiku, dziwnego hałasu podczas pracy lub dymu, skontaktuj się z centrum serwisowym po natychmiastowym wyłączeniu klimatyzatora. • Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

Przegląd klimatyzatora przed rozpoczęciem użytkowania
Składamy gratulacje z powodu zakupu klimatyzatora Samsung. Mamy nadzieję, iż będą Państwo cieszyć się funkcjami urządzenia w chłodnym lub ciepłym otoczeniu, osiąganym z optymalną wydajnością. Aby wykorzystać pełnię możliwości klimatyzatora prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem jego użytkowania.

SPRAWDZENIE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ I WYŚWIETLACZA CYFROWEGO
Ostrożnie rozpakuj swój klimatyzator i sprawdź stan jednostki w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń.

ZDEJMOWANIE PRZEDNIEGO PANELU
Chwyć mocno wyżłobienia przedniego panelu i pociągnij nieco do przodu, następnie zdejmij cały przedni panel.

Przycisk zasilania i czujnik temperatury pomieszczenia Przycisk Zasilanie znajdziesz na wyświetlaczu cyfrowym jednostki wewnętrznej. Po otwarciu przedniego panelu można sprawdzić czujnik temperatury w pomieszczeniu. Można włączyć klimatyzator bez pilota zdalnego sterowania wciskając przycisk Zasialnie. Czujnik mierzy temperaturę powietrza we wnętrzu pomieszczenia.

WYBÓR TRYBU DZIAŁANIA

Chłodzenie
W trybie chłodzenia Cool klimatyzator ochładza powietrze w pomieszczeniu. Można ustawić temperaturę i prędkość wentylatora, aby uzyskać odczuwalne ochłodzenie.

 1. Włącz klimatyzator. Wciśnij przycisk Zasilanie na pilocie zdalnego sterowania.
 2. Wybierz tryb pracy. Wciskaj przycisk Mode na pilocie aż do pokazania się wskazania Cool. Klimatyzator działa w trybie chłodzenia i obniża temperaturę w pomieszczeniu.
  Za każdym wciśnięciem przycisku Mode, tryb pracy klimatyzatora zmienia się kolejno na Automatyczny, Chłodzenie, Odwilżanie, Wentylacja lub Grzanie.
 3. Ustaw temperaturę. Wciskaj przycisk Temperatura t lub s na pilocie, aby ustawić żądaną temperaturę. Można ustawić temperaturę w zakresie 16˚C~30˚C.
  Ustawienie temperatury rośnie lub maleje co 1˚C.
 4. Ustaw prędkość wentylatora. Wciskaj przycisk Fan Speed na pilocie, aby ustawić żądaną prędkość wentylacji. Po osiągnięciu ustawionej temperatury, klimatyzator zaprzestanie chłodzenia i będzie po prostu wentylować pomieszczenie.
  Za każdym wciśnięciem przycisku Fan Speed prędkość wentylatora zmienia się kolejno na Automatyczną, Niską, Średnią i Wysoką.
  • Podczas używania pilota zdalnego sterowania upewnij się, że wskazania pasują do wykonanych ustawień. • Kierunek nawiewu można regulować manualnie. (Instrukcje na stronie 19.) • Jeżeli aktualna temperatura na zewnątrz budynku jest znacznie wyższa od ustawione w klimatyzatorze temperatury w pomieszczeniu, osiągnięcie ochłodzenia wnętrza może zająć trochę więcej czasu.

Odwilżanie
W trybie odwilżania Dry klimatyzator działa jak odwilżacz powietrza usuwając związane z wilgocią nieprzyjemne zapachy. Tryb Odwilżanie odświeża powietrze nawet w bardzo wilgotnym klimacie.

 1. Włącz klimatyzator. Wciśnij przycisk Zasilanie na pilocie zdalnego sterowania.
 2. Wybierz tryb pracy. Wciskaj przycisk Mode na pilocie aż do pokazania się wskazania Dry. Klimatyzator działa w trybie Odwilżania i automatycznie dobiera prędkość wentylatora (Auto).

Za każdym wciśnięciem przycisku Mode, tryb pracy klimatyzatora zmienia się kolejno na Automatyczny, Chłodzenie, Odwilżanie, Wentylacja lub Grzanie.

 1. Ustaw temperaturę. Wciskaj przycisk Temperatura t lub s na pilocie, aby ustawić żądaną temperaturę. Można ustawić temperaturę w zakresie 18˚C~30˚C.
  Ustawienie temperatury rośnie lub maleje co 1˚C.

Instrukcja obsługi w pdf i grafikami http://www.klimatyzatorysamsung.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/instrukcja-ibsługi-klimatyzatora-samsung-AQV18A-AQV24A1.pdf